Mu Mới ra, 💥 MU THIÊN MỆNH 💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option Excelent
Mu Mới ra, 💥 MU THIÊN MỆNH 💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option Excelent

Trang chủ: http://muthienmenh.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/BQTMuThienMenhSeason2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 28/12/2023 (13h) - Open Beta: 30/12/2023 (13h)