Mu Mới ra, ⚜️ Mu Thiên Sứ ⚜️  - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Quay lại những năm 2007 Mu Thiên Sứ
Mu Mới ra, ⚜️ Mu Thiên Sứ ⚜️  - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Quay lại những năm 2007 Mu Thiên Sứ

Trang chủ: https://muthiensu.co

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muts2007

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Sứ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 11/02/2023 (13h) - Open Beta: 13/02/2023 (13h)