Mu Mới ra, ⚜️ MU THIÊN SỨ ⚜️ - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Boss Cực nhiều 24/24, Free All 100%
Mu Mới ra, ⚜️ MU THIÊN SỨ ⚜️ - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Boss Cực nhiều 24/24, Free All 100%

Trang chủ: https://muthiensu.org

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muts6.15/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 27/08/2023 (10h) - Open Beta: 28/08/2023 (14h)