Mu Mới ra, ⚜️ MU VIỆT 2023 ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Free 100% Không Tu chân Danh hiệu,
Mu Mới ra, ⚜️ MU VIỆT 2023 ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Free 100% Không Tu chân Danh hiệu,

Trang chủ: https://muviet2023.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet2023/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: DEVIAS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 27/04/2023 (14h) - Open Beta: 28/04/2023 (14h)