Mu Mới ra,  ⚔️ MU VIỆT 2023 ⚔️  - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - 65k Point, Cộng hưởng Free Mu Seaso
Mu Mới ra,  ⚔️ MU VIỆT 2023 ⚔️  - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - 65k Point, Cộng hưởng Free Mu Seaso

Trang chủ: https://muviet2023.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet2023/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: DEVIAS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 26/02/2023 (13h) - Open Beta: 27/02/2023 (13h)