Mu Mới ra, ⚜️ Mu Việt 24h ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

Trang chủ: http://muviet24h.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet24h

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HOÀNG KIM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 27/10/2022 (8h) - Open Beta: 30/10/2022 (13h)