Mu Mới ra, ⚔️ MU VIỆT 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

Trang chủ: http://muviet24h.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet24h

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HOÀNG KIM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 05/03/2023 (8h) - Open Beta: 08/03/2023 (13h)