Mu Mới ra, ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack
Mu Mới ra, ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

Trang chủ: http://muviet24h.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet24h

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐️ THIÊN SỨ ⭐️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 170x, Drop 25%

Alpha Test: 31/03/2022 (8h) - Open Beta: 03/04/2022 (13h)