Mu Mới ra, ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 180x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack
Mu Mới ra, ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 180x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

Trang chủ: http://muviet24h.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet24h

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐️ ANH HÙNG ⭐️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 180x, Drop 25%

Alpha Test: 07/03/2022 (8h) - Open Beta: 10/03/2022 (13h)