Mu Mới ra, — MU VIỆT — - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm của các loại Mu
Mu Mới ra, — MU VIỆT — - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm của các loại Mu

Trang chủ: http://muvietss6.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietss6pc

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Danh Vọng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 23/06/2024 (11h) - Open Beta: 23/06/2024 (13h)