Mu Mới ra, ⚜️ Mu Việt Xưa ⚜️ -  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - mu free 100% đồ exl và ngọc
Mu Mới ra, ⚜️ Mu Việt Xưa ⚜️ -  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - mu free 100% đồ exl và ngọc

Trang chủ: http://muviet-xua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietxuax

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 19/03/2023 (13h) - Open Beta: 20/03/2023 (20h)