Mu Mới ra, 666mu - mutruongsa - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Chuẩn ss6 Max 380 Mốc nạp rẻ
Mu Mới ra, 666mu - mutruongsa - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Chuẩn ss6 Max 380 Mốc nạp rẻ

Trang chủ: https://s2.666mu.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/lucsixsaumuonline/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 5%

Alpha Test: 31/05/2023 (13h) - Open Beta: 01/06/2023 (19h)