Mu Mới ra, Bá Vương - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Miễn Phí 99% SV chơi Tết
Mu Mới ra, Bá Vương - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Miễn Phí 99% SV chơi Tết

Trang chủ: http://bavuong.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550130449262

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 03/01/2024 (8h) - Open Beta: 05/01/2024 (19h)