Mu Mới ra, Chiến Thần - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí cày Cuốc K Tốp Phú Hộ
Mu Mới ra, Chiến Thần - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí cày Cuốc K Tốp Phú Hộ

Trang chủ: https://muss6-hanoi.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUSS6HN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 26/05/2023 (19h) - Open Beta: 28/05/2023 (19h)