Mu Mới ra, CHIẾN TRƯỜNG HỒI ỨC - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Tặng set cấp 4 ex + bùa gấu 3 ngày
Mu Mới ra, CHIẾN TRƯỜNG HỒI ỨC - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Tặng set cấp 4 ex + bùa gấu 3 ngày

Trang chủ: http://lucdia-mu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/lucdiamu2002

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LỤC ĐỊA MU

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 10%

Alpha Test: 18/02/2023 (13h) - Open Beta: 20/02/2023 (13h)