Mu Mới ra, Clb Mu Season 2 - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - AE 8x9x Đi làm vẫn có thể chơi

Trang chủ: https://clbmuss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/clbmu

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy chủ Ký Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 07/07/2022 (13h) - Open Beta: 09/07/2022 (13h)