Mu Mới ra, Đại Lang - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Miễn Phí 99%
Mu Mới ra, Đại Lang - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Miễn Phí 99%

Trang chủ: http://mu-dailang.xyz/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Lang

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 18/12/2021 (8h) - Open Beta: 18/12/2021 (8h)