Mu Mới ra, Đam Mê MU - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Cầy Cuốc free nhiều tính năng mơi
Mu Mới ra, Đam Mê MU - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Cầy Cuốc free nhiều tính năng mơi

Trang chủ: http://gaion.dammemu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Dammemu.net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: GaiOn

Loại Mu: Non Reset, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 25/10/2021 (8h) - Open Beta: 26/10/2021 (13h)