Mu Mới ra, Đẳng Cấp Mu - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Sân Chơi Miễn Phí Cuốn nhất 2023
Mu Mới ra, Đẳng Cấp Mu - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Sân Chơi Miễn Phí Cuốn nhất 2023

Trang chủ: https://dangcapmu.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552729397233

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 24/11/2023 (13h) - Open Beta: 26/11/2023 (19h)