Mu Mới ra, FreeALL - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Cái Tên Nói Lên Thương Hiệu

Trang chủ: http://mu-freeall.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufreeall1

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: FREEALL

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 12/10/2021 (13h) - Open Beta: 14/10/2021 (13h)