Mu Mới ra, gaion - Season 6 Exp 50x - Drop 50% - Miễn phsi 99% - không top nạp

Trang chủ: https://mugaion.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hỏa Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 50%

Alpha Test: 20/09/2021 (19h) - Open Beta: 20/09/2021 (19h)