Mu Mới ra, GAME MU HOÀN KIẾM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TỐP NẠP - KHÔNG MỐC NẠP
Mu Mới ra, GAME MU HOÀN KIẾM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TỐP NẠP - KHÔNG MỐC NẠP

Trang chủ: https://game.muhoankiem.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoanKiem.Net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 14/01/2022 (10h) - Open Beta: 15/01/2022 (13h)