Mu Mới ra, GameThu8X - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Miễn Phí 99% cày item pk giải trí
Mu Mới ra, GameThu8X - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Miễn Phí 99% cày item pk giải trí

Trang chủ: https://gamethu8x.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gamethu8x/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoài Niệm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 12/06/2024 (13h) - Open Beta: 14/06/2024 (13h)