Mu Mới ra, GkingMu - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Mu Không Giới Hạn Reset, Reset Inga
Mu Mới ra, GkingMu - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Mu Không Giới Hạn Reset, Reset Inga

Trang chủ: http://gkingmu.win/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thăng Trầm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 26/03/2022 (13h) - Open Beta: 27/03/2022 (13h)