Mu Mới ra, Hà Nội Mu - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Mu đỉnh cao cày cuốc,đột phá pk
Mu Mới ra, Hà Nội Mu - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Mu đỉnh cao cày cuốc,đột phá pk

Trang chủ: http://hanoimu.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/H%C3%A0-N%E1%BB%99i-mu-105689175207258

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 23/10/2021 (10h) - Open Beta: 24/10/2021 (10h)