Mu Mới ra, Hà Nội Mu - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Không Webshop, Lối chơi Hấp Dẫn
Mu Mới ra, Hà Nội Mu - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Không Webshop, Lối chơi Hấp Dẫn

Trang chủ: http://hanoimu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/H%C3%A0-N%E1%BB%99i-mu-105689175207258

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 07/03/2022 (14h) - Open Beta: 08/03/2022 (14h)