Mu Mới ra, Hà Nội Mu - Season 6 Exp 100x - Drop 200% - Siêu Phẩm Cày Cuốc Cày Là Có
Mu Mới ra, Hà Nội Mu - Season 6 Exp 100x - Drop 200% - Siêu Phẩm Cày Cuốc Cày Là Có

Trang chủ: https://hanoimu.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/H%C3%A0-N%E1%BB%99i-mu-105689175207258

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 200%

Alpha Test: 03/07/2022 (10h) - Open Beta: 05/07/2022 (19h)