Mu Mới ra, Hà Nội Mu  - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không Tu Chân - Danh Hiêu  Quân Hàm
Mu Mới ra, Hà Nội Mu  - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không Tu Chân - Danh Hiêu  Quân Hàm

Trang chủ: https://hanoimu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086048171462

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Devias

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 05/10/2022 (14h) - Open Beta: 07/10/2022 (19h)