Mu Mới ra, Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Siêu Phẩm Cày Cuốc Cày Là Có
Mu Mới ra, Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Siêu Phẩm Cày Cuốc Cày Là Có

Trang chủ: https://hanoimu.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/H%C3%A0-N%E1%BB%99i-mu-105689175207258

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ DAVIAS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 14/04/2022 (10h) - Open Beta: 15/04/2022 (19h)