Mu Mới ra, Hà Nội Mu - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Mu Dễ Chơi, Siêu Giải Trí
Mu Mới ra, Hà Nội Mu - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Mu Dễ Chơi, Siêu Giải Trí

Trang chủ: http://hanoimu.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/H%C3%A0-N%E1%BB%99i-mu-105689175207258

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Non Reset, Exp 5x, Drop 20%

Alpha Test: 25/11/2021 (19h) - Open Beta: 25/11/2021 (19h)