Mu Mới ra, hnx - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Độc đáo- nhiều tính năng mới hấpdan
Mu Mới ra, hnx - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Độc đáo- nhiều tính năng mới hấpdan

Trang chủ: https://mu-hnx.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoiopenhomnay/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: hnx

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 04/10/2022 (10h) - Open Beta: 05/10/2022 (14h)