Mu Mới ra, HOÀI NIỆM SeaSon 2  - Season 2 Exp 10x - Drop 10% -  SEASON 2 EXP 10X - DROP 10%
Mu Mới ra, HOÀI NIỆM SeaSon 2  - Season 2 Exp 10x - Drop 10% -  SEASON 2 EXP 10X - DROP 10%

Trang chủ: https://ss2.id.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/bbdoss595

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: HOÀI NIỆM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 10%

Alpha Test: 12/06/2024 (8h) - Open Beta: 17/06/2024 (8h)