Mu Mới ra, HOÀI NIỆM - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Mu cày là có

Trang chủ: https://mu-hoainiem.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555494106875

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HOÀI NIỆM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 22/02/2024 (13h) - Open Beta: 24/02/2024 (13h)