Mu Mới ra, Hoàng Cung - Season 6 Exp 300x - Drop 60% - miễn phí 99%, server custom vip
Mu Mới ra, Hoàng Cung - Season 6 Exp 300x - Drop 60% - miễn phí 99%, server custom vip

Trang chủ: http://thegioimu.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/102238275559156

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Cung

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 60%

Alpha Test: 01/06/2024 (19h) - Open Beta: 03/06/2024 (19h)