Mu Mới ra, Hoàng Kim MU - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - MỐC NẠP CỐ ĐỊNH - KHÔNG WHESTSHOP
Mu Mới ra, Hoàng Kim MU - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - MỐC NẠP CỐ ĐỊNH - KHÔNG WHESTSHOP

Trang chủ: https://hoangkimmu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560185079767

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim MU

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 13/06/2024 (14h) - Open Beta: 15/06/2024 (14h)