Mu Mới ra, Hoàng Kim MU - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí 99% trian WC all map
Mu Mới ra, Hoàng Kim MU - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí 99% trian WC all map

Trang chủ: https://hoangkimmu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/share/r8TYu18t7Kiw993c/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 07/06/2024 (19h) - Open Beta: 09/06/2024 (14h)