Mu Mới ra, Huyền Thoại MU - Season 6 Exp 250x - Drop 5% - Tiêu Chí Cày Là Có

Trang chủ: https://huyenthoai-mu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087645397886

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 5%

Alpha Test: 20/11/2022 (12h) - Open Beta: 25/11/2022 (20h)