Mu Mới ra, Huyền Thoại Mu VN - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Tìm lại ký ức xưa
Mu Mới ra, Huyền Thoại Mu VN - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Tìm lại ký ức xưa

Trang chủ: https://huyenthoaimu.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560814410796

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ký Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 22/06/2024 (13h) - Open Beta: 23/06/2024 (13h)