Mu Mới ra, Ký Ức Mu - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản season 2 lối chơi chuẩn -
Mu Mới ra, Ký Ức Mu - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản season 2 lối chơi chuẩn -

Trang chủ: http://kyucmu.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089827964520

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Ký Ức

Loại Mu: Non Reset, Exp 99x, Drop 30%

Alpha Test: 14/02/2023 (19h) - Open Beta: 16/02/2023 (19h)