Mu Mới ra, LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Phiên bản cày cuốc, không webshop
Mu Mới ra, LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Phiên bản cày cuốc, không webshop

Trang chủ: https://lucdiamu.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulucdiaonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LỤC ĐỊA MU

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 19/03/2022 (13h) - Open Beta: 20/03/2022 (21h)