Mu Mới ra, LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Miễn phí, không webshop
Mu Mới ra, LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Miễn phí, không webshop

Trang chủ: http://lucdia-mu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulucdiaonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LỤC ĐỊA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 10%

Alpha Test: 08/02/2023 (20h) - Open Beta: 10/02/2023 (20h)