Mu Mới ra, Máy Chủ 2 : ĐẾ VƯƠNG - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Thoải Mái Săn Boss - Pk cả Ngày
Mu Mới ra, Máy Chủ 2 : ĐẾ VƯƠNG - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Thoải Mái Săn Boss - Pk cả Ngày

Trang chủ: https://sv2.muvietnam-custom.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuThanhPho.Net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 15/10/2021 (10h) - Open Beta: 16/10/2021 (13h)