Mu Mới ra, MÁY CHỦ BẠCH LONG  - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Reset Nhận Quà, Relife Nhận Set
Mu Mới ra, MÁY CHỦ BẠCH LONG  - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Reset Nhận Quà, Relife Nhận Set

Trang chủ: https://mugiainhan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/vnss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BẠCH LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 19/08/2023 (13h) - Open Beta: 20/08/2023 (13h)