Mu Mới ra, Máy Chủ Chúa Tể Mới - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - SỰ KIỆN 24/24 | FREE 100%
Mu Mới ra, Máy Chủ Chúa Tể Mới - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - SỰ KIỆN 24/24 | FREE 100%

Trang chủ: https://ct.mu-thienthan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thienthanmu/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHÚA TỂ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 700x, Drop 20%

Alpha Test: 16/09/2022 (13h) - Open Beta: 17/09/2022 (13h)