Mu Mới ra, MÁY CHỦ PHÁP SƯ MỚI - Season 6 Exp 2999x - Drop 50% - CÀY CUỐC, MU CHO DÂN ĐAM MÊ CÀY
Mu Mới ra, MÁY CHỦ PHÁP SƯ MỚI - Season 6 Exp 2999x - Drop 50% - CÀY CUỐC, MU CHO DÂN ĐAM MÊ CÀY

Trang chủ: http://mu-thienthan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thienthanmu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHÁP SƯ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2999x, Drop 50%

Alpha Test: 24/06/2022 (10h) - Open Beta: 25/06/2022 (10h)