Mu Mới ra, MÁY CHỦ TÁI SINH - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - FREE 100%, TRAIN WCOIN, SHOP FULL
Mu Mới ra, MÁY CHỦ TÁI SINH - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - FREE 100%, TRAIN WCOIN, SHOP FULL

Trang chủ: http://mu-sg.com/taisinh/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084710240050

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MÁY CHỦ TÁI SINH FREE 100%

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 20%

Alpha Test: 21/10/2022 (13h) - Open Beta: 22/10/2022 (13h)