Mu Mới ra, MÁY CHỦ THÁNH NỮ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - FREE 100%  - CÀY WCOIN SẮM ĐỒ
Mu Mới ra, MÁY CHỦ THÁNH NỮ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - FREE 100%  - CÀY WCOIN SẮM ĐỒ

Trang chủ: http://mu-thienthan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thienthanmu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THÁNH NỮ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 05/08/2022 (13h) - Open Beta: 06/08/2022 (13h)