Mu Mới ra, Mu 2003 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - miễn Phí 99%
Mu Mới ra, Mu 2003 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - miễn Phí 99%

Trang chủ: http://id.mu-2003.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553813006620

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 07/12/2023 (13h) - Open Beta: 08/12/2023 (19h)