Mu Mới ra, Mu 2023 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 9999 hay khỏi bàn cãi luôn
Mu Mới ra, Mu 2023 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 9999 hay khỏi bàn cãi luôn

Trang chủ: https://mu-2023.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554463084097

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Chiến Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 12/12/2023 (13h) - Open Beta: 14/12/2023 (19h)