Mu Mới ra, mu 2024 mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Các Even đều rớt ngọc custom
Mu Mới ra, mu 2024 mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Các Even đều rớt ngọc custom

Trang chủ: http://mu-2024.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mienphi2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ma thuật

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 26/05/2024 (13h) - Open Beta: 27/05/2024 (13h)